Artikel Strotec d.d. 2 februari 2021

Stop met dweilen met de kraan open!

Momenteel worstelen we met de Coronacrisis. Gelukkig lijkt er licht aan het eind van de tunnel.
Maar laten we daarbij dan niet vergeten dat er een nog grotere crises te bestrijden is; de temperatuurstijging op aarde. Die zorgt onder andere voor stijging van de zeespiegel en daarmee voor dreiging van overstroming van kuststroken wereldwijd met grote metropolen zoals onze eigen
Randstad.
We zullen -net als met de Coronacrisis- samen moeten zorgen dat we CO2-uitstoot beteugelen. De CO2 uitstoot moet in de komende 30 jaar naar 0. En hoe eerder hoe beter, omdat de steile temperatuurcurve dringend moet afvlakken Daar is inmiddels internationaal overeenstemming over.
Het klimaatakkoord van Parijs, de Green Deal van Europa, klimaatplannen op nationaal, regionaal en gemeentelijk niveau zijn daar uitwerkingen van. Maar het gaat langzaam, erg langzaam en de CO2 uitstoot is de laatste decennia alleen maar toegenomen…..

Wat lang niet iedereen weet is dat één van de meest vervuilende industrieën de bouw is. De bouw is verantwoordelijk voor wel 35% van de uitstoot. Dan is het toch vreemd dat in Nederland bij bouwactiviteiten niet gekeken wordt naar de CO2 uitstoot.

Dat is dweilen met de kraan open!

De uitstoot bij het bouwen van een woning is zomaar 40 ton, terwijl er inmiddels ook technieken zijn die CO2-vrij bouwen mogelijk maken. Maar daar wordt bij het beoordelen van een bouwaanvraag niet om gevraagd en daarom door de indiener nauwelijks naar gekeken. Op internet zijn staatjes te vinden waarin de CO2 uitstoot van de diverse bouwmaterialen zo terug te vinden is. Deze staatjes maken duidelijk dat veel traditionele bouwmaterialen een hoge CO2 uitstoot hebben (beton, bakstenen, cement, glas en steenwol etc.) maar dat er ook bouwmaterialen zijn die zelfs een opslag van CO2 kennen. Dat zijn de zogenaamde biobased bouwmaterialen (hout, stro, bamboe, vlas, hennep, etc.). Deze materialen hebben tijdens hun groei CO2 opgenomen die na het oogsten opgeslagen blijft in het bouwmateriaal. Dit is één van de redenen dat bouwen met hout nu steeds meer in de belangstelling staat. Een kleine kanttekening hierbij is dat hout er tientallen jaren over doet om van boompje constructiehout te worden. Biobased materialen die jaarlijks geoogst worden, zoals stro, heeft een tot wel 10 keer groter effect op de CO2 opslag!

Het wordt tijd dat we als opdrachtgevers, klanten, architecten en bouwers, die beoordeling van de overheid niet meer af wachten en zelf voor een CO2 vrij gebouwontwerp kiezen! Dat kan vandaag al.
Bovendien hebben biobased bouwmaterialen nog meer belangrijke positieve effecten en kenmerken. Biobased materialen ademen en dat zorgt voor een gezond binnenklimaat. Ze putten de aarde niet uit en zijn circulair. Daarnaast isoleert stro super goed waardoor minder (lees goedkopere)
installaties nodig zijn en het energieverbruik omlaag (makkelijk naar nul). Ook dat werkt versterkend op het beteugelen van de CO2-uitstoot.
De bouwkosten voor CO2-vrij bouwen met biobased materialen zijn op dit moment nog net iets hoger dan traditionele bouw -vooral omdat het nog weinig wordt toegepast- maar levert op de langere duur veel op: lagere maandelijkse energielasten, gezondheidsvoordelen en veel winst voor klimaat en milieu! En het belangrijkste: We besparen nu op de rekening die we in de toekomst collectief gepresenteerd krijgen voor het gebruik van traditionele materialen.
Dus stoppen met bouwen met traditionele materialen is een mes dat aan vele kanten snijdt.

Het is eigenlijk te vergelijken met roken. Stoppen hoeft nog niet van de overheid, maar tegenwoordig
vinden we dat toch best verstandig…..

Eric Verheijen & Jan Walrecht (Strotec)