Prefab-stropanelen

Wat je moèt weten over bouwen met Strotec:

CO2 neutraal; de stro en hout in onze gevels hebben zoveel CO2 opgenomen, dat het de CO2 uitstoot van  montage, het transport en de productie van de overige materialen in een bouwwerk compenseert.
Stikstofvrij; de basismaterialen stro en hout nemen stikstof op om te groeien, daarmee wordt dus ook stikstofvrij geproduceerd en gebouwd..
Bio-based; Het prefab houtskeletbouw (HSB) systeem is gebaseerd op slechts natuurlijke materialen; stro, hout en leem.
RC 8,3; de Ecococon-panelen zijn Europees gecertificeerd op een isolatiewaarde van Rc 8,3. Hierdoor is ‘nul-op-de-meter’ makkelijk te halen.
Brandcertificaat 120 minuten; Europees gecertificeerd (REI 120)
Ademende gevels; het bouwsysteem is (zeer) damp-open en levert in combinatie met de hoge isolatie een comfortabel, gezond en evenwichtig binnenklimaat op.
Akoestisch prettig; de combinatie van stro in de gevels en leemstuc aan de binnenzijde zorgt voor een goede akoestiek.
Vormvrij bouwconcept; het systeem volgt een ontwerp. Het wordt vertaald in een elementen-layout van benodigde prefab elementen.
Snelbouw; de prefab-elementen worden kant-en-klaar, genummerd op de bouw afgeleverd. Zo kan er in 1 dag een hele bouwlaag geplaatst worden.
Constructief bouwsysteem; Stro-elementen zijn in feite HSB-kratten gevuld met  geperste stro (4 Ton). Door deze doos-constructies aaneen te schroeven ontstaat een sterk geheel. Zelfs aardbevingsbestendig.
Gestapeld bouwen; met Ecococon-elementen kan -zonder hulpconstructies- tot 3 lagen hoog gebouwd worden; mèt hulpconstructies in principe oneindig.
Cradle-to-Cradle; de elementen kunnen ook weer gedemonteerd worden; terwijl de basismaterialen direct teruggebracht kunnen worden in de kringloop. Europees C2C certificaat.
Uitstekende Footprint; stro is een restproduct uit de landbouw; hout komt uit hernieuwbare FSC bossen
Installatiearm; door (zeer) hoge isolatiewaarde en  damp-open structuur kunnen verwarmings- en luchtbehandelingsinstallaties eenvoudig blijven.

“De aarde schenkt ons ons duurzame materialen”

Stro, een uitstekende isolatie

Bouwen met stro draagt op meerdere vlakken bij aan het bereiken van de klimaatdoelen. Het is een goed isolerend materiaal. Gebouwen met stro-isolatie voldoen eenvoudig aan de energie eisen van het Bouwbesluit of liggen boven de norm. Een huis van stro is zeer energiezuinig of zelfs energieneutraal. De primaire energie die nodig is om het stro te produceren is nagenoeg nihil.

Stro is de droge stengel van graangewassen. Het gewas neemt tijdens de groei CO2 uit de atmosfeer op en slaat die op in de stengels. Bouwen met stro is dus bouwen met “geconserveerd” CO2, het blijft onttrokken aan de atmosfeer, minimaal zolang het gebouw bestaat.

Stro houdt het gebouw niet alleen warm in de winter maar ook koel in de zomer. Het heeft een zeer goede warmteopslag, en zorgt daardoor voor een evenwichtige binnentemperatuur.

Stro is hernieuwbaar, plantaardig en ‘bio-based’.

Er zijn geen hulpstoffen of toevoegingen nodig om stro geschikt te maken voor de bouw. Het is vrij van giftige stoffen. Stro wordt brandveilig door de manier van bouwen en afwerken, niet door het toevoegen van chemicaliën.

Bij sloop komen geen schadelijke stoffen vrij en blijft er geen milieuvervuilend afval over. Het stro kan hergebruikt worden of terug gebracht worden in de natuurlijke kringloop – 100% composteerbaar.

Restproduct uit de akkerbouw

Stro is een bijproduct uit de akkerbouw. Bij de oogst van granen blijft stro over; het hoeft dus niet speciaal worden verbouwd.

Het is over heel Europa in grote hoeveelheden beschikbaar. In Nederland wordt er jaarlijks ruim 175.000 ha graan verbouwd: goed voor meer dan 700.000 ton stro (Bron: RVO 2016). Dat is in theorie voldoende om circa 75.000 woningen te isoleren – elk jaar!

Voor een natuurlijk isolatie materiaal is stro daarom relatief goedkoop. De wijze van detaillering en afwerking hebben een groot effect op de benodigde hoeveelheid arbeid en daarmee de kosten van het totale bouwdeel. De totale kosten van een strowand zijn ongeveer vergelijkbaar met die van een conventionele wandopbouw met de zelfde isolatiewaarde.

Gezond binnenklimaat

Gebouwen van stro hebben een gezond en aangenaam binnenklimaat. Er zijn geen oplosmiddelen of giftige stoffen (als formaldehyde) die uitdampen en de binnenlucht verontreinigen.

De wandconstructies worden damp-open uitgevoerd waardoor er een uitwisseling tussen de luchtvochtigheid binnen en buiten kan plaatsvinden (de wand kan ‘ademen’), dit in tegenstelling tot bv. betonbouw. Stro zelf is vochtregulerend.

Stro gaat perfect samen met andere natuurlijke bouwstoffen zoals hout, leem en kalk – dit zijn eveneens materialen met positieve eigenschappen voor het binnenklimaat.

Strotec is voor Nederland exclusief partner van EcoCocon , leverancier van stropanelen.

Wat je moet weten over bouwen met Strotec

Strotec staat voor de toepassing van stro als een volwaardig eigentijds bouwmateriaal. Wij maken daarom gebruik van geprefabriceerde stropanelen:

  • Onder perfecte omstandigheden in de fabriek geproduceerd
  • Stro onder hoge persing aangebracht
  • Maatvaste panelen met een vlak oppervlakte
  • Toepasbaar als dragende gevel
  • Snelle montage op de bouwplaats
  • uitgebreid getest op isolatiewaarde, brandwerendheid etc.

Leverancier

Ecococon: Klik hier

Copyright 2019 Strotec - Alle rechten voorbehouden - Ontwikkeld door WEBZIES