Strotec

Wat is Strotec?

Strotec BV is een samenwerkingsverband van een viertal partners met verschillende rollen in de bouwkolom. Wij zijn architecten, bouwers, CPO-adviseurs en deskundigen op gebied van sociale woningbouw en zijn sinds 2012 partners in Strotec.

Wij bieden en verwezenlijken bouwmethoden die garant staan voor een prettig en gezond binnenklimaat, een lage total cost of ownership, het tegengaan van het uitputten van grondstoffen en voor het terugdringen van CO2 uitstoot.
Dat bereiken we met biobased materialen waarmee we vormvrije woningen en utiliteitsbouw met lage woon- en gebruikskosten kunnen bouwen met goede isolatie en slimme installaties, met gezond binnenklimaat, mét CO2 opslag, stikstofvrij, Cradle-to-Cradle en zonder uitputting van grondstoffen.
We zoeken daarbij samenwerking met partijen die net als wij, de overtuiging hebben dat de conventionele bouw niet meer aansluit bij onze tijd en uitdagingen.
Een van die partijen is EcoCocon die prefab hout/stro bouwelementen produceert.

Strotec is:

 • Ontwikkelaar / bedenker  van duurzame bouwconcepten
 • Adviesbureau gespecialiseerd in biobased bouw
 • Exclusief partner van het EcoCocon bouwsysteem voor de Nederlandse markt

Strotec richt zich op het bouwwerk als totaal: tijdens productie, bouw en gebruik. Dat is onze core business. Vanuit onze verschillende achtergronden adviseren, ontwikkelen en helpen wij projecten te realiseren met onze deskundigheid en ervaring.

Eind 2021 hebben we met ´Ons Natuurhuis´ ingeschreven voor de prijsvraag ´Natuurhuis´ van Ballast Nedam Development. De uitvraag betrof een klimaatpositief ontwerp dat onder andere beoordeeld werd op natuurinclusiviteit en dat in Nederland de nieuwe standaard zet voor rijtjeswoningen. Uit meer dan 80 inzendingen zijn wij als winnaar gekozen.

Wat is de relatie van Strotec en EcoCocon?

Strotec wil, in samenwerking met andere partijen, een omslag in de bouwwereld bevorderen. Van conventionele bouw die veel van ons milieu vraagt en klimaatbelastend is, naar duurzame bouw waarin CO2-opslag de norm wordt in plaats van CO2-uitstoot.

Strotec zocht naar bouwmaterialen die daarin best passend zijn en kwam uit bij stro als gevelisolatie.
Om strobouw breed toegankelijk te maken, hebben wij gekozen voor EcoCocon. Het bedrijf maakt prefab hout/stro bouwelementen die constructief zijn en een zeer hoge isolatiewaarde hebben. Bovendien heeft het bouwsysteem certificaten op het gebied van isolatie, brandwerendheid, constructieve eigenschappen en C2C én de panelen zijn snel en schoon te verwerken.

Wij kozen voor EcoCocon en EcoCocon koos voor ons als exclusieve partner voor Nederland.

Voor vragen en (technische) informatie over de panelen van EcoCocon en voor de aanschaf van de panelen, is Strotec het aanspreekpunt.

Wie is Strotec?

Strotec B.V. bestaat uit vier partijen:

 • Ad van der Heijden is eigenaar van PazzBouw in Breda.
  PazzBouw is als aannemer/bouwbedrijf allround bouwexpert met een adviserende rol in bouwprojecten.
 • Namens EN|EN Architecten in Eindhoven, zijn Arie van Rangelrooij en Robbert Urlings partners.
  EN|EN architecten heeft alle disciplines in huis om ontwerp, techniek en regelgeving, stedenbouw en interieur van voorstudie tot en met oplevering tot een mooi resultaat te brengen. Het architectenbureau heeft grote ervaring opgebouwd in complexe, politiek gevoelige processen en omgang met meerdere gebruikers en belangen. Het werkterrein bestaat uit utilitaire opgaven met name op het gebied van onderwijs en cultuur en woningbouw op diverse schaalniveaus.
 • Eric Verheijen werkte in diverse managementfuncties en als directeur-bestuurder in de sociale woningbouw. Zijn specialisaties: Wijkbeheer, vastgoed, strategie en organisatieontwikkeling. Sinds 2007 is hij eigenaar van Via-Verheijen. De visie van Eric op wonen en bouw veranderde niet, wel de aanpak om woon- en leefomgevingen aan te passen aan veranderde wensen, behoeften en mogelijkheden. Vanaf 2010 specialiseerde hij zich op duurzame strobouw en initieerde de oprichting van Strotec in 2013.
 • Jan Walrecht is als medeoprichter en projectadviseur van Bouwen in Eigen Beheer (BIEB) al 32 jaar voorvechter van emancipatie van woonconsumenten. BIEB is specialist in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) en stelt toekomstige bewoners in staat om samen hun eigen woningbouwproject te ontwikkelen.

Gezond bouwen met stro

Waarom zijn onze biobased gebouwen gezond ?

Biobased materialen hebben bijzondere eigenschappen die onze gezondheid ten goede komen.

 1. De damp-openheid van stro zorgt voor een gunstige luchtvochtigheid zonder dat daar aparte apparaten en energie voor nodig zijn.
 2. Een prettige akoestiek met materialen die een goede geluidsabsorptie hebben kunnen deze stessfactor voorkomen. Stro, en zéker in combinatie met leempleister, heeft een uitstekende geluidweerstand.
 3. Bij de productie, verwerking en gebruik van stro komen geen schadelijke, ongezonde stoffen vrij.

 

Hoe zit het met de akoestiek?

Ongeveer 1 op de 3 mensen hebben last van geluidsprikkels van collega’s, huisgenoten of apparaten. Een prettige akoestiek met materialen die een goede geluidabsorptie hebben, kunnen dit voorkomen.

EcoCocon panelen hebben uitstekende geluidsisolerende eigenschappen met een geluidweerstand van 54db. Dit overtreft de minimale standaardeisen en zorgt voor uitzonderlijk akoestisch comfort. De toepassing van leempleister verhoogt dit comfort nog eens.

Waarom is een goede luchtvochtigheid van belang?

De luchtvochtigheid in een woning of kantoor is belangrijk voor onze gezondheid en hoe we ons voelen.

De ideale luchtvochtigheid ligt tussen de 40-60%.
Een drogere of vochtigere atmosfeer ervaren we als onaangenaam en kan ook leiden tot (gezondheids)problemen.
Droge lucht kan zorgen voor gebarsten lippen, droge en branderige ogen, droge huid, geïrriteerde ogen of neus, hoesten, hoofdpijn of zelfs een slechte nachtrust en concentratieproblemen.
Als de luchtvochtigheid te hoog is kan vocht zich ophopen, kunnen schimmels ontstaan (bijvoorbeeld in badkamers of kelders) en kan vocht condenseren op muren en dak. Leven in een vochtige, schimmelige ruimte is niet gezond.

Goed ventileren is belangrijk.

Ik ben allergisch aangelegd. Kan ik bouwen met stro?

Hooikoorts wordt veroorzaakt door pollen, onder andere van grassen. Hooi is gedroogd gras en bevat pollen.
Stro is cellulose en is allergologisch onschadelijk.

Door de afwerking van de stropanelen kom je ook niet in aanraking met het stro. Bovendien reguleren de strowanden in combinatie met leempleister de luchtvochtigheid binnenshuis en kunnen allergiesymptomen juist worden verlicht.

Hoe draagt strobouw bij aan een goede luchtkwaliteit?

In veel bouwmaterialen worden stoffen verwerkt die niet gezond voor ons zijn. Het zijn vaak vluchtige organische stoffen (VOS) die vrijkomen bij verdamping.
Zo wordt formaldehyde, een giftige stof, gebruikt in lijm, harsen en andere materialen zoals spaanplaat, MDF, triplex, multiplex en ureumformaldehydeschuim dat wordt gebruikt voor spouwmuurisolatie. Ook andere, veel gebruikte bouwmaterialen zoals gips, chemische isolatiematerialen, coatings en verven bevatten chemische stoffen die giftig zijn en schadelijk voor onze gezondheid. Ze kunnen zorgen voor geïrriteerde luchtwegen, benauwdheid, hoofdpijn, misselijkheid en duizeligheid.

Voor een goede luchtkwaliteit is het belangrijk om materialen te gebruiken die geen VOS bevatten.
Bij de productie, gebruik en verwerking van biobased materialen zoals stro, komen geen schadelijke stoffen vrij.

Trekken stropanelen ongedierte aan?

Knaagdieren en insecten zijn niet meer of minder geïnteresseerd in stropanelen dan in bakstenen of betonnen gebouwen.

Stro bevat alleen cellulose en is daarmee geen voedselbron voor beesten (terwijl hooi aantrekkelijk kan zijn vanwege eetbaar bladmateriaal).
Knaagdieren maken graag gangen en zoeken naar gaatjes. Sterk samengeperst stro is voor hen hiervoor geen geschikte omgeving.
Bovendien wordt het stro aan binnen- en buitenzijde afgewerkt.

Milieu & klimaat

Hoe duurzaam is een gebouw van biobased bouwmaterialen?

Van steeds meer bouwmaterialen is en wordt de belasting op het milieu onderzocht en vastgelegd in een LCA (Life Cycle Analyses). Van ontginning tot verwerking en van gebruik tot afvalverwerking wordt in kaart gebracht wat daar voor nodig (bijv. water en energie) is en hoe dat ons milieu beïnvloedt (bijv. CO2-uitstoot).

Om te bepalen of een gebouw duurzaam is, worden van alle gebruikte bouwmaterialen de uitkomsten van de lca’s opgeteld en gewogen. Dat leidt tot de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG).
Die berekeningen zijn niet eenvoudig. Bijvoorbeeld omdat milieubelasting en energiebesparing niet hetzelfde zijn en een tegengesteld effect kunnen hebben. Soms vallen maatregelen die gunstig zijn voor een laag energieverbruik, ongunstig uit in de MPG. En omgekeerd. Zo is het voor energiebesparing verstandig om zonnepanelen te gebruiken maar de milieubelasting voor de productie van zonnecellen is hoog en verslechtert de MPG-uitkomst. Omdat een zonnepaneel elektriciteit produceert over een lange periode, kan de milieubelasting van de productie weer gecompenseerd worden. Dat zorgt voor een gunstigere MPG.
Bij biobased bouwen worden vooral natuurlijke, hernieuwbare materialen toegepast. Meestal hebben deze producten een lage milieubelasting hebben ten opzichte van alternatieven maar dat geldt niet altijd. Zo hebben kozijnen van Europees naaldhout in vergelijking met aluminium kozijnen een lagere milieubelasting maar is de milieu-impact van wol als isolatiemateriaal relatief hoog, vanwege de uitstoot van methaan door schapen en het voer en water dat nodig is om wol te laten ‘groeien’.

De overheid heeft MPG-berekeningen verplicht gesteld voor nieuwbouwwoningen en kantoren en breidt het aantal bouwwerken waarvoor de verplichting geldt, steeds verder uit. Ook de grenswaarden worden steeds verder aangescherpt.
Gebouwdelen die de grootste bijdrage aan de MPG leveren zijn gevels, vloeren en installaties. Die bepalen in een gebouw vaak 60% tot 80% van de MPG.

Van stro weten we dat het goede waarden oplevert: Stro is volledig biologisch want het wordt niet bewerkt, slaat CO2 op, het isoleert enorm goed, het is een restproduct uit de landbouw dat jaarlijks in grote hoeveelheden beschikbaar is en put geen grondstoffen uit. Het is licht waardoor er minder CO2 wordt uitgestoten bij vervoer en bouwactiviteiten zoals hijsen. Bovendien levert stro geen afval op: het bevat geen schadelijke stoffen en kan hergebruikt worden of teruggegeven aan de aarde.

Mooi nieuws dus dat wij stro gebruiken in onze gevelpanelen!

De panelen worden geïmporteerd: is dat ecologisch verantwoord?

Onze panelen dragen zeer positief bij aan het klimaat. Dit is mede te danken aan de CO2-opslag in het stro en hout. Daar komt bij dat stro een restproduct is uit de akkerbouw en dus niet apart wordt geproduceerd.
Zelfs als de panelen 2.000 km per vrachtwagen vervoerd worden, leveren ze nog steeds ongeveer twee keer zoveel CO2-opslag op dan wat vrij komt tijdens het transport.

De footprint van onze panelen wordt verder verbeterd doordat bij toepassing van onze panelen het verbruik van beton, bakstenen of polystyreen wordt voorkomen. Dát zijn producten die erg veel CO2-uitstoot opleveren.

Op dit moment is de enige productiefaciliteit van EcoCocon gevestigd in Litouwen (+/- 1.500 km) en is een tweede fabriek in de maak in Slowakije (+/- 1.400 km).
Het doel van EcoCocon is om geleidelijk lokale productie op te zetten in alle landen waar ze actief zijn.
In Nederland zijn we met verkennende voorbereidingen gestart voor productie in ons land.

Hoe lang gaat een EcoCocon-gebouw mee?

Het paneel kan technisch gezien 100 of 200 jaar meegaan, zo niet langer. Het stro en het houten frame kent, mits het droog wordt gehouden weinig of geen teruggang in kwaliteit.
De verwachte levensduur van het paneel is vooral afhankelijk van hoelang het gebouw gebruikt zal worden. Voor woningen is de gemiddelde ouderdom 100 jaar, voor kantoor en bedrijfsgebouwen ligt dit gemiddelde lager, op 50 jaar.

Het oudste strohuis van Europa is La Maison Feuillette wat in het Franse dorp Montargis staat. Dit gebouw is nu ruim honderd jaar oud. In America is de strobalenpers het eerste gebruikt en staan zelfs nog oudere gebouwen.

Certificaten

Is het EcoCocon systeem gecertificeerd?

Jazeker. De EcoCocon-panelen beschikken over tal van certificaten: C2C-certificaat , passiefhuis certificaat,  certificaten voor brandweerstand en brandvoortplanting.

Ze zijn te vinden op de downloadsite van EcoCocon.  Ook zijn daar voorbeelden van dynamische condensatieberekeningen volgens de WUFI-methode te vinden en resultaten van aardbevingsberekeningen, constructieve gegevens en informatie over het CE-keurmerk op het houtskelet. .
De geverifieerde LCA berekeningen (waarmee de panelen zijn opgenomen in de Nationale Milieu Databank) , zijn nog niet terug te vinden op de website maar zijn wel beschikbaar.

Hoe brandbestendig zijn de prefab HSB/stropanelen?

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, zijn stro- en houten gebouwen heel goed bestand tegen vuur. Het stro in onze panelen wordt geperst met een dichtheid van 110kg/m3 waardoor er geen ruimte overblijft voor zuurstof die het vuur zou voeden. Bovendien heeft stro een hoog gehalte aan silica, een natuurlijke brandvertrager.
Bij eventuele brand creëren beide materialen een houtskool-isolatielaag aan het oppervlak die juist beschermt tegen vlammen.
In combinatie met leempleister zijn onze panelen volgens de REI 120- en REIef120-certificeringen, bestand tegen twee uur intens vuur. In een brandtest van twee uur met meer dan 1000°C aan de ene kant, vertoonde de andere kant van de gevel een temperatuurstijging van slechts 30°.

De EcoCocon-gevels voldoen aan strenge brandveiligheidseisen en hebben een betere brandwerendheid dan een bakstenen muur.

Kosten

Is biobased bouwen duur?

Deze vraag kunnen we niet met ja of nee beantwoorden.

Als vuistregel is het gebruik van gezonde en natuurlijke materialen in het bouwproces altijd iets duurder in vergelijking met industriële producten. Dat komt door de  “geïnternaliseerde milieukosten” wat betekent dat die producten toekomstige generaties niet opzadelen met kosten voor het opruimen na ons.

Het is gebruikelijk om vooral naar de (initiële) bouwkosten te kijken en geen rekening te houden met exploitatiekosten. Maar de hogere investering aan de voorkant wordt terugverdiend gedurende de levensduur van een gebouw. Bovendien is achteraf verduurzamen van een woning is tijdrovender en vaak duurder.

Een bouwbedrijf kan een completer beeld geven van de totale prijs van een specifiek project. Daarvoor kunnen wij de informatie verstrekken die nodig is om de arbeidskosten voor het verwerken van de panelen in te schatten.

De kosten van de EcoCocon-gevels zijn goed voor ongeveer ca. 10-20% van het totale bouwbudget.

Hoeveel kost een woning is het EcoCocon-systeem?

Ieder bouwproject is uniek dus wij kunnen daar geen algemeen antwoord op geven.

Wat we wél kunnen, is een vrijblijvende kostenraming maken. Dat doen we op basis van het netto aantal m2 geveloppervlak. Dat is het totale geveloppervlak minus sparingen voor kozijnen etc.
Hebben we die gegevens, dan hebben wij in zeer korte tijd een raming klaar. Dat doen we graag!

Op de website van EcoCocon staat nog veel meer informatie: over gerealiseerde projecten, technische informatie voor bouwers, architecten en ontwikkelaars en natuurlijk over de panelen.

Vragen die nog onbeantwoord zijn? Neem contact met ons op!

Copyright 2021 Strotec - Alle rechten voorbehouden - Ontwikkeld door WEBZIES