Westwaard geeft energie!

Westwaard is uniek voor Kaatsheuvel. De wijk met een dorps landelijke uitstraling, kenmerkt
zich door het groene karakter, ruimte en duurzaamheid. Bij het ontwerp van de woningen is
rekening gehouden met de toekomst en willen hiermee verdergaande klimaatverandering
zoveel mogelijk voorkomen. Westwaard is op een vernieuwde manier landelijk, comfortabel en
duurzaam wonen.

Met dit project gaan we verder dan alleen energiebesparing en zetten in op de ontwikkeling van
morgen. De CO 2 uitstoot wordt niet alleen beperkt door energiemaatregelen, maar ook door de
toepassing van bio-based materialen. De integratie van groen en verantwoorde wateropvang versterkt
deze ambitie op stedenkundig niveau.

Dorps landelijk wonen
De ontwerpen van de woningen zijn afgeleid van bakstenen langgevelboerderijen of van de boeren
schuren. Er ontstaat zo een informele sfeer die het gewenste dorpsgevoel ten goede komt. Naast de
woningen zelf, de architectuur en de positie op de kavel, zijn de vormgeving van de bijgebouwen en
de erfafscheiding minstens zo belangrijk. De bijgebouwen worden uitgevoerd in boerderij-eigen
materialen, zoals baksteen of donkere houten bekleding. De opritten zijn verhard in dezelfde
gebakken straatstenen als de trottoirs of, als dit de gewenste infiltratie ten goede komt, zacht en groen
met behulp van graskeien.

“Er zijn al veel woningen met een laag energieverbruik en huizen die zelf energie
opwekken. Wij gaan een stap verder en zetten écht iets onderscheidends neer door
niet alleen energieneutraal te bouwen, maar ook circulair”
-Robbert Urlings, architecten|en|en

Toekomstbestendig
De woningen in Westwaard worden onderscheidend in materiaalgebruik door de toepassing van het
gevelsysteem van Strotec. Een duurzaam bouwsysteem op basis van prefab-stropanelen. De
productie en verwerking van deze panelen vragen weinig of geen energie. Eenmaal geplaatst, voelen
ze aan als een ademende, perfect isolerende jas. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van bio-based
bouwmaterialen zoals hout, riet en leemstuc. Deze materialen putten de grondstoffen niet uit en
werken ook niet mee aan de CO 2 uitstoot. Naast de gunstige milieueffecten bieden deze materialen in
combinatie met het dampopen bouwsysteem een aangenaam binnenklimaat door een constante
temperatuur en luchtvochtigheid en een prettige akoestiek.

Energiebesparend
De woningen zijn op de toekomst voorbereid. Dit wordt bereikt volgens het Trias Energetica
gedachtegoed en bestaat uit drie stappen:

Stap 1. Beperk de energievraag.
Er is flink geïnvesteerd in de isolatie en de woningen zijn dan ook zeer goed geïsoleerd. Tot wel twee
keer de norm. Verder is de isolatiewaarde (RC-waarde) van vloeren en gevels ook twee keer de norm
en wordt er een CO 2 gestuurd ventilatiesysteem met warmteterugwinning toegepast.

Stap 2. Gebruik van duurzame energie.
Alle woningen krijgen laagtemperatuur vloerverwarming en vloerkoeling. Deze is gekoppeld aan een
warmtepompsysteem, waarmee de vloerverwarming op de gewenste temperatuur wordt gebracht en
het tapwater wordt verwarmd. Met zomers weer wordt de woning juist gekoeld. Elektriciteit wordt
opgewekt door middel van zonnepanelen.

Stap 3. Gebruik fossiele brandstoffen zo efficiënt en schoon mogelijk.
De woningen worden gasloos opgeleverd.

Opdracht

2018

Oplevering

2020

Opdrachtgever

BPD – indiening prijsvraag

Ontwerp

architecten|en|en & Peter Hoesbergen

Leverancier stropanelen

Strotec

Aannemer

J.A. van Gisbergen

Programma

25 woningen

Copyright 2021 Strotec - Alle rechten voorbehouden - Ontwikkeld door WEBZIES