Stel dat het lukt? Klimaatneutraal in 2030.

Eindhoven en Helmond nemen samen deel aan de EU-missie Klimaatneutrale en Slimme steden en werken toe naar een Klimaatcontract. Samen met ondernemers, maatschappelijke organisaties en met inwoners. Op 10 juli gingen de gemeenten opnieuw met inwoners in gesprek in Eindhoven in the New Block op Strijp S.

Verschillende bedrijven presenteerden hun ideeën en producten. Elly Verzuu van The Good Food Republic uit Eindhoven ontving een prijs voor het meest lekkere vega gerecht en in Het Torentje ontving Strotec tal van nieuwsgierige en geïnteresseerde stadsbewoners.
Sprekers en discussies leverden een levendige bijeenkomst op.

Nu is het aan de gemeenten om de plannen snel verder te brengen. Als het aan wethouder Rik Thijs licht, wordt daarop ingezet.
Hij vatte aan het eind de bijeenkomst samen: ‘Dank voor jullie inbreng. Mooi om zoveel betrokkenheid bij elkaar te zien. Het klimaat en de energietransitie vormen de majeure strategische opgave van de gemeente Eindhoven. Goed dat iedereen het gesprek met elkaar voert. Ik heb inspirerende initiatieven vanuit inwoners gezien hoe we duurzaamheid, vergroening en biodiversiteit dichterbij kunnen brengen. Maar om de doelstelling 2030 te halen moeten we echt op zoek naar de grote doorbraken om te versnellen, impact te maken. Dat draait vooral om lef dat we als gemeente met partijen in de stad moeten tonen, organiseren en faciliteren. Verder is het een opgave voor ons allemaal om de grote middengroep inwoners aan te laten haken. Voor deze groep is het lastig om de aanpak concreet te vertalen naar wat je zelf kunt doen, maar de uitdaging gaan we aan. Ook worden nationaal en internationaal grote stappen gezet. En daarom moeten we vooral over ook onze gemeentegrenzen heen kijken, niet altijd het wiel willen uitvinden maar successen spotten, delen en van elkaar leren. Dat is echt nodig om te versnellen. Voor nu gaan we aan de slag om het klimaatcontract richting Brussel te brengen na de zomer.’